afrika logo
Reiterdenkmal in WindhoekGeisterstadt Koolmanskuppe in NamibiaNest der SiedlervoegelDas Volk der Himba in Namibia

Afrikaans für die Reise
Guten Morgen Goeiemore
Guten Tag Goeiemiddag
Guten Abend Goeienaand
Auf Wiedersehen Tot siens
Wann ist geöffnet? Wanneer is oop?
Wo bekomme ich..? Waar kan ek....kry?
Ich möchte... Ek wil graag...
Ich brauche.. Ek het....nodig
Wieviel kostet das ? Wat kos dit?
Wieviel Uhr ist es? Hoe laat is dit?
Wie komme ich nach..? Hoe kom ek na ...?
Wie weit ist es nach..? Hoe ver is dit na...?
Ich verstehe nicht ! Ek verstaan u nie !
Ja Ja
Nein Nee
Danke Dankie
Wie komme ich nach..? Hoe kom ek na ...?
Wie weit ist es nach..? Hoe ver is dit na...?
Ich verstehe nicht ! Ek verstaan u nie !
Ja Ja
Verzeihung Ekskuus
Entschuldigung Verskoon my !


Sitemap  Impressum